Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

udzielenie i obsługę kredytu na restrukturyzację zobowiązań przeterminowanych Oddziału Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie w wys. 30.000.000 PLN

Numer sprawy : ZO-39/19/BD

Wartość zamówienia : poniżej 221.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2019-09-17 do godziny : 14:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-09-17 godzina : 14:30

Warszawa, dnia 2019-09-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe z załącznikami
  zmiana terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania
  informacja o unieważnieniu

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: