Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

zakup wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych niezbędnych do realizacji badań naukowych prowadzonych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) w Warszawie.

Numer sprawy : ZO-26/21/BD

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2021-09-06 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-09-06 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2021-08-27

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
  załącznik nr 2 formularz ofertowy
  załacznik nr 3 formularz asortymentowo-cenowy
  załącznik nr 4 projektowane postanowienia umowy
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: