Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

utrzymanie, obsługę i aktualizację dedykowanej platformy internetowej służącej do rejestracji i edukacji w formie e-learningu uczestników programu " Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"

Numer sprawy : ZO-18/21/BD

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2021-05-24 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-05-24 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2021-05-14

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie ofertowe
  załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia
  załącznik nr 2 formularz ofertowy
  załącznik nr 3 wykaz usług
  Załącznik nr 3a wykaz osób
  załącznik nr 4 projektowane postanowienia umowy
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: