Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

zakup i wymiana akumulatorów i innych części zamiennych dla 19 sztuk pomp infuzyjnych GP Plus Guardrails.

Numer sprawy : ZO-18/20/JM

Wartość zamówienia : poniżej 30.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-08-12 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-08-12 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-07-31

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie ofertowe
  Zal. 2 - formularz ofertowy
  zal. 3 - wzór umowy
  Wyjaśnienia
  Zal. 1 - opis przedmiotu zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  informacja o wyborze oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: