Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

Zapytanie ofertowe dot. przeglądów, napraw bieżących, napraw okresowych i powypadkowych, diagnostyki, pomocy drogowej oraz innych usług wynikających ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych

Numer sprawy : ZO-9/20/BD

Wartość zamówienia : poniżej 30.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-02-10 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-02-10 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2020-01-31

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie ofertowe nr 9/20/BD
  załacznik nr 1 do ZO-9/20/BD
  Załącznik nr 2 do ZO-9/20/BD
  Załącznik nr 3 do ZO-9/20/BD
  Załącznik nr 4 do ZO-9/20/BD
  Załącznik nr 5 do ZO-9/20/BD
  Załącznik nr 4 do umowy_ZO-9/20/BD
  Załącznik nr 5 do umowy_ZO-9/20/BD
  informacja z otwarcia ofert
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: