Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

Zakup wraz z dostawą odczynników do wykonywania oznaczeń techniką mikromacierzy oraz sekwencjonowania NGS, a także do obsługi aparatu Illumina iSeq100

Numer sprawy : ZO-24/21/BD

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2021-06-14 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-06-14 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2021-06-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie ofertowe
  załącznik nr 1 folmularz ofertowy
  załącznik nr 2 formularz asortymentowo cenowy
  projektowane postanowienia umowy
  odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert
  odpowiedzi na pytania
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: