Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

utrzymanie i modyfikację platformy certyfikującej w ramach realizacja zadania "Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy" w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów/Centralnym Ośrodku Koordynującym.

Numer sprawy : ZO-41/21/BD

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2021-11-03 do godziny : 9:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-11-03 godzina : 9:30

Warszawa, dnia 2021-10-26

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  załącznik nr 2 - wykaz usług
  załącznik nr 3 - projektowane postanowienia umowy
  załącznik nr 3 do umowy - umowa powierzenia przetwarzania dnych
osobowych
  informacja o unieważnieniu postępowania
 

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: