Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

Usługi wynajęcia sali szkoleniowych wraz z usługami cateringowymi i noclegowymi w związku z realizacją szkoleń w ramach Projektu pn. ?Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym? w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Działanie 4. Organizacja i prowadzenie szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny. Tytuł szkolenia: ?Szkolenia personelu medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia zespołu uzależnienia od nikotyny w ramach Narodowego Programu Zdrowia?

Numer sprawy : ZO-25/23/JG

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2023-11-10 do godziny : 9:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-11-10 godzina : 9:15

Warszawa, dnia 2023-11-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie ofertowe
  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 -Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy
  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: