Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

Sporządzenie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP dla zadania inwestycyjnego:

Numer sprawy : ZO-45/19/MS

Wartość zamówienia : nie dotyczy

Termin składania ofert do dnia : 2019-11-04 do godziny : 12:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2019-11-04 godzina : 12:30

Warszawa, dnia 2019-10-18

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie Ofertowe ZO-45_19_MS
  Załacznik nr 1 do ZO-45_19_MS
  Załacznik nr 2 do ZO-45_19_MS
  Załacznik nr 3 do ZO-45_19_MS
  Załacznik nr 4 do ZO-45_19_MS
  Załacznik nr 5 do ZO-45_19_MS
  Załacznik nr 6 do ZO-45_19_MS
  I Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego
  Informacja o zmianie terminu składania ofert
  Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: