Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

usługa w modelu SaaS (Software as a Service) dostępu do Systemu/Platformy związanego z pełną obsługą elektronicznego procesu komunikacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą - zgodnego z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r

Numer sprawy : ZO-15/23/MG

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2023-09-21 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-09-21 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2023-09-12

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Zapytanie Ofertowe
  Formularz ofertowy
  Opis Przedmiotu Zamówienia
  Wykaz Usług
  Projektowane postanowienia umowy
  Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego i zmiana terminu składania
i otwarcia ofert
  Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego 2
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: