Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

Zakup odczynników do oznaczeń immunohistochemicznych

Numer sprawy : ZO-33/20/JM

Wartość zamówienia : poniżej 30.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-12-17 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-12-17 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-12-10

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Załącznik nr 1 do ZO-33/20/JM - formularz cenowy
  Załącznik nr 2 do ZO-33/20/JM - formularz ofertowy
  Zapytanie Ofertowe ZO-33/20/JM
  Wybór oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: