Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

opracowanie, wdrożenie i administrowanie modułem e-learningowym dla uczestników programu "Nie trać głowy - program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi"

Numer sprawy : ZO-16/20/BD

Wartość zamówienia : poniżej 30.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-09-17 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-09-17 godzina : 10

Warszawa, dnia 2020-09-09

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
  załącznik nr 2 - formularz ofertowy
  załącznik nr 3 - wykaz usług
  załacznik nr 4 - wzór umowy
  odpowiedzi na pytania
  odpowiedzi na pytania 2
  wybór oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: