Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

Usługa wykonania dla Zamawiającego wydruku na potrzeby administracyjne papieru firmowego oraz kopert z logiem NIO-PIB.

Numer sprawy : ZO-21/23/MG

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2023-11-02 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-11-02 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2023-10-20

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  załącznik nr 3 LOGO PL
  Zapytanie Ofertowe
  Formularz cenowy
  załącznik nr 4 LOGO EN
  załącznik nr 5 koperta EN
  załącznik nr 6 koperta PL
  załącznik nr 7 koperta EN
  załącznik nr 8 koperta PL
  załącznik nr 9 koperta EN
  załącznik nr 10 koperta PL
  załącznik nr 11 papier firmowy EN
  załącznik nr 12 papier firmowy PL
  Formularz ofertowy
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: