Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

realizację krótkometrażowego filmu przedstawiającego bogatą historię Narodowego Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej - Curie Państwowego Instytutu Badawczego jako spuścizny Marii Marii Skłodowskiej-Curie wraz z tłumaczeniem na język angielski i hiszpańskiz podkreśleniem roli noblistki

Numer sprawy : ZO-29/21/BD

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2021-08-17 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2021-08-17 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2021-08-06

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  załącznik nr 2 - wykaz usług
  załącznik nr 3 wzór umowy
  odpowiedzi na pytania
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: