Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż napisu na fryzie budynku; zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę tablicy zewnętrznej informacyjnej; wymianę napisu z folii samoprzylepnej.

Numer sprawy : ZO-3/20/BD

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-01-21 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-01-21 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2020-01-13

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia
  zał. nr 2 formularz ofertowy
  zał nr 3 wykaz zamówień
  zał nr 4 wzór umowy
  wyjaśnienia
  zał. nr 1 do wyjaśnień
  zał. nr 2a do wyjaśnień
  zał. nr 2b do wyjaśnień
  zał. nr 2c do wyjaśnień
  zał nr 3 do wyjaśnień
  zał. nr 4 do wyjaśnień
  informacja z otwarcia ofert
  wybór oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: