Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza bez ustawy na:

przeglądy, naprawy bieżące, naprawy okresowe i powypadkowe, diagnostykę, pomoc drogową oraz inne usługi wynikające ze specjalistycznej budowy samochodów sanitarnych.

Numer sprawy : ZO-2/20/BD

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-01-21 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-01-21 godzina : 10:10

Warszawa, dnia 2020-01-10

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
  zał nr 2 - wykaz pojazdów
  zał nr 3 - formularz ofertowy
  zał nr 4 - wykaz usług
  zał nr 5 - wzór umowy
  zał nr 4 do umowy
  zał nr 5 do umowy
  wyjaśnienie
  wyjaśnienie
  informacja z otwarcia ofert
  Unieważnienie zapytania ofertowego

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: