Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

świadczenie usługi polegającej na opracowaniu i sporządzenie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie do projektu pn. ?Zakup i instalacja przyspieszacza realizującego radioterapię adaptacyjną w czasie rzeczywistym (on ? coach) z wykorzystaniem sztucznej inteligencji?.

Numer sprawy : ZO-12/22/BD

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2022-04-20 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-04-20 godzina : 10:15

Warszawa, dnia 2022-04-12

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  załącznik nr 1 formularz ofertowy
  załacznik nr 2 wykaz usług
  załacznik nr 3 wykaz osób
  załącznik nr 4 projekt umowy
  wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: