Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

dostawę produktów spożywczych na potrzeby działalności barku w Hotelu Szkoleniowym przy ul. Roentgena 9 w Warszawie.

Numer sprawy : ZO-14/22/BD

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2022-05-19 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-05-19 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2022-05-11

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zapytanie ofertowe
  załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - forularz cenowy
  załacznik nr 2 - formularz ofertowy
  załącznik nr 3 - projektowane postanowienia umowy
  informacja o wyborze ofery w zakresie zadania 1,3,4,5 i unieważnieniu
postępowanai w zakresie zadania 2

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: