Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza postępowanie wyłączone z ustawy PZP na:

Wykonanie oprogramowania do określenia dawki w punkcie zaznaczonym w planie leczenia wykonanym w systemie Eclipse.

Numer sprawy : ZO-21/22/MG

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2022-07-15 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-07-15 godzina : 09:15

Warszawa, dnia 2022-07-01

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  załącznik nr 2 - projektowane postanowienia umowy
  informacja o zmianie terminu składania ofert
  Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy_po zmianie
  Załącznik nr 2 - Projektowane postanowienia umowy_po zmianie
  wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofetowego
  Zapytanie Ofertowe
  informacja o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: