Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa: Część nr 1: mikroskop do oceny rozmazów w krwi obwodowej - 1 szt.; Część nr 2: analizator przepływu gazów - 1 szt; Część nr 3: lampa operacyjna sufitowa dwuczaszowa - 1 szt.; Część nr 4: lampa operacyjna sufitowa pojedyncza - 3 szt.; Część nr 5: lampa operacyjna mobilna/statywowa - 1 szt.; Część nr 6: lampa zabiegowa bezcieniowa/mobilna - 3 szt.; Część nr 7: elektroniczny aparat do mierzenia ciśnienia krwi - 94 szt.; Część nr 8: stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej - mobilny - 4 szt. Część nr 9: ręczny opryskiwacz elektrostatyczny zasilany akumulatorem - do dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni - 2 szt., wraz z preparatami do dezynfekcji

Numer sprawy : TP-305/22/ZS

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-01-31 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-01-31 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-12-30

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP
  SWZ
  Załacznik nr 1 do SWZ
  Załacznik nr 2.1. do SWZ
  Załacznik nr 2.2. do SWZ
  Załącznik nr 2.3. do SWZ
  Załacznik nr 2.4. do SWZ
  Załacznik nr 2.5. do SWZ
  Załacznik nr 2.6 do SWZ
  Załacznik nr 2.7 do SWZ
  Załacznik nr 2.8. do SWZ
  Załacznik nr 2.9. do SWZ
  Załacznik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 4.1. do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Załacznik nr 5.1 do SWZ
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjasnienia nr 1 do treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjaśnienia nr 2 do treści SWZ
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 31.01.23
  Informacja o wyniku postepowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: