Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa urządzeń sanitarnych, materiałów hydraulicznych, grzejników płytowych i drabinkowych

Numer sprawy : TP-172/23/ZS

Wartość zamówienia : poniżej 214.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-09-25 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-09-25 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-08

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2.1 do SWZ
  Załącznik nr 2.2. do SWZ
  Załacznik nr 2.3. do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załacznik nr 4do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjasnienie treści SWZ nr 1
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 25.09.23
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: