Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług cateringowych podczas spotkań, szkoleń, inauguracji roku akademickiego 2023/2024 organizowanych przez Narodowy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Numer sprawy : TP-217/23/KT

Wartość zamówienia : poniżej 750.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-09-20 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-09-20 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-09-12

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załacznik nr 1
  4. SWZ - załacznik nr 2.1-2.3
  5. SWZ - załacznik nr 3
  6. SWZ - załacznik nr 4
  7. SWZ - załacznik nr 5
  8.Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  9. Informacja z otwarcia ofert
  10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  11. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: