Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa sprzętu medycznego

Numer sprawy : PN-211/23/HO

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-11-22 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-11-22 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-11-14

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  ogłoszenie o zamówieniu
  SWZ-PN_211_H.O
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy
  Załącznik nr 2.1 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy -
zestaw do przeprowadzenia zabiegów z zielenią indocyjanową
  Załącznik nr 2.2 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy -
ssak próżniowy ścienny na szynę
  Załącznik nr 2.3 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy -
pompy
  Załącznik nr 2.4 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy -
ssak prózniowy
  Załącznik nr 2.5 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy -
nebulizator
  Załącznik nr 2.6 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy -
głowica
  Załącznik nr 2.7 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy -
termocykler
  Załącznik nr 3 do SWZ JEDZ
  Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy ?przedmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy _ podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawcy_ grupa kapitałowa
  Załącznik nr 7 do SWZ_cz_1_2_3_4_5_6_7_Projektowane postanowienia
umowy
  Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedzi na pytania nr 1
  Załącznik nr 2.7 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy -
obowiązujący
  Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedzi na pytania nr 2
  Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedzi na pytania nr 3
  Załącznik nr 2.7 do SWZ - Przedmiot zamówienia _formularz cenowy -
obowiązujący
  Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
  Kwota na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: