Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa ubrań i fartuchów operacyjnych oraz koców, poduszek i ręczników

Numer sprawy : TP-10/23/JP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-03-20 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-03-20 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-02-15

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ -załącznik nr 1
  4. SWZ -załącznik nr 2.1-2.5
  5. SWZ -załącznik nr 3
  6. SWZ -załącznik nr 4
  7. SWZ -załącznik nr 5
  8. SWZ -załącznik nr 6
  9. SWZ -załącznik nr 7
  Informacja - zmiana ternimu składania i otwarcia ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
  Informacja - zmiana ternimu składania i otwarcia ofert_2
  Ogloszenie o zmianie ogloszenia_2
  Informacja - zmiana ternimu składania i otwarcia ofert_3
  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 3
  Wyjaśnienia treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 4
  Zmieniony zal. 5 - projektowane postanowienia umowy
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  informacja o wyniku postępowania
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: