Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa osłon na strzykawki, obiektywu do mikroskopu, dezymetrów, procesora tkankowego, systemu do oznakowania kasetek histopatologicznych, zamrażarek niskotemperaturowych, komory jonizacyjnej, lampy zabiegowej, systemu kompresji klatki piersiowej.

Numer sprawy : PN-110/23/KT

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-07-20 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-07-20 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-06-07

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załącznik nr 1
  4. SWZ - załącznik nr 2.1-2.10
  5. SWZ - załącznik nr 3
  6. SWZ - załącznik nr 4
  7. SWZ - załącznik nr 5
  8. SWZ - załącznik nr 6
  9. SWZ - załącznik nr 7
  10. Zmiana terminu składania ofert
  11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  12. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  13. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ - załącznik
  14.informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  15. Informacja z otwarcia ofert
  16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cześci
1-5, 8-10
  17. 16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie
cześci 6, 7
  18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: