Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa foteli do podawania chemioterapii jednodniowej, zbiorników do transportu materiału w ciekłym azocie oraz wytrząsarki kołyskowe

Numer sprawy : TP-152/23/DW

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-08-17 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-08-17 godzina : 11:00

Warszawa, dnia 2023-07-25

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  TP-152_23_DW_SWZ
  TP-152_23_DW-zal. 1 do SWZ_Formularz ofertowy
  TP-152_23_DW-zal. 2.1_OPZ_część nr 1
  TP-152_23_DW-zal. 2.2_OPZ_część nr 2
  TP-152_23_DW-zal. 2.3_OPZ_część nr 3
  TP-152_23_DW-zal. 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy - przedmiotowy
środek dowodowy
  TP-152_23_DW-zal. 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy
  TP-152_23_DW_zal. 5.1 do SWZ_ Projektowane postanoweinia umowy
  TP-152_23_DW_zal. 5.2 do SWZ_ Projektowane postanoweinia umowy
  Zmiana terminu składania ofert
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II
  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania_Część nr 2
  Informacja o wyniku postępowania_Część nr 3 strona prowadzonego
postępowania
  Informacja o wyniku postępowania_Część nr 1

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: