Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa aparatu PET/CT wraz z wykonaniem projektu budowlano-technologicznego i robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń i instalacją aparatu PET-CT w ramach Programu wieloletniego ?Narodowa Strategia Onkologiczna?, zadanie pn.: ?Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej - wymiana aparatów PET".

Numer sprawy : PN-177/23/ZS/MZ

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-08-25 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-08-25 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-07-26

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu TED
  SWZ
  Załacznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2 do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załacznik nr 3a do Załacznika nr 3 do SWZ
  Załacznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Załącznik nr 6 do SWZ
  Załącznik nr 7 do SWZ
  Załacznik nr 8 do SWZ
  Załacznik nr 9 do SWZ
  Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedzi na pytania nr 1
  Wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedzi na pytania nr 2
  Załącznik do Wyjasnien treści SWZ nr 2
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 25.08.23
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Odpowiedź na Odwołanie do KIO
  Uniewaznienie czynności z 14.09.2023
  Odrzucenie oferty HT
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: