Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego

Numer sprawy : TP-82/23/JP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-06-28 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-06-28 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-06-02

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogloszenie o zamówieniu
  SWZ
  Zal. 1 - formularz ofertowy
  Zal. 2.1 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.2 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.3 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.4 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 2.5 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy
  Zal. 3 - oswiadczenie wykonawcy - przedmiotowy środek dowodowy
  Zal. 4 - oswiadczenie Wykonawcy
  Zal. 5.1 - projektowane postanowienia umowy
  Zal. 5.2 - projektowane postanowienia umowy
  Zal. 5.3 - projektowane postanowienia umowy
  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 1
  Informacja - zmiana ternimu składania i otwarcia ofert_1
  Ogłoszenie o zmianie ogloszenia 2
  Informacja - zmiana ternimu składania i otwarcia ofert_2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  TP-82_23_JP_Wyjaśnienia treści SWZ
  TP-82_23_JP_zmieniony zal. 2.3 do SWZ_cz. 3_OPZ_DYGESTORIUM NALADOWE
  TP-82_23_JP_zmieniony zal. 2.4 do SWZ_cz. 4_OPZ_stojaki
  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o unieważnieniu postępowania_część 1
  Informacja o unieważnieniu postępowania_część 3
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 2 i 4
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz. 5
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: