Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa ultradźwiękowego aspiratora tkanek wraz z zestawem startowym.

Numer sprawy : PN-9/23/DW

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-03-24 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-03-24 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2023-02-24

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  PN_9_23_DW_SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia
  Załącznik nr 2a do SWZ - Formularz cenowy
  Załącznik nr 3 do SWZ_Jednolity dokument_espd-request
  Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_grupa kapitałowa
  Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy _podmiotowy środek
dowodowy
  Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy_przedmiotowy
środek dowodowy
  Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: