Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w obiektach oraz sprzątania terenu zewnętrznego w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwowym Instytucie Badawczym przy ul. W.K. Roentgena 5 i 9 oraz ul. Wawelskiej 15, 15 B

Numer sprawy : PN-214/22/KT

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-12-22 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-12-22 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-11-04

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ - załacznik nr 1
  4. SWZ - załacznik nr 2
  5. SWZ - załacznik nr 2a
  6. SWZ - załacznik nr 2b
  7. SWZ - załacznik nr 3
  8. SWZ - załacznik nr 3a
  9. SWZ - załacznik nr 4
  10. SWZ - załacznik nr 5
  11. SWZ - załacznik nr 6
  12. SWZ - załacznik nr 7
  13. SWZ - załacznik nr 8
  14. SWZ - załacznik nr 9
  15. SWZ - załacznik nr 10
  16. Pytania, odpowiedzi -wyjasnienia treści SWZ
  17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  18. SWZ - załacznik nr 2 -aktualnie obowiazujacy
  19. SWZ - załacznik nr 2a -aktualnie obowiazujacy
  20. SWZ - załacznik nr 9 - aktualnie obowiazujący
  21. SWZ - załacznik nr 9 - załacznik nr 13_aktualnie obowiazujący
  22. SWZ - załacznik nr 10 - aktualnie obowiazujący
  23. Zmiana terminu składania ofert cz. 2
  24.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu cz.2
  25. Pytania, odpowiedzi -wyjasnienia treści SWZ cz. 2
  26.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu cz.3
  27. SWZ - załacznik nr 2 -dot. cz. 1_po zmianach_ obowiazujacy
  28. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  29.Informacja z otwarcia ofert
  30. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części
nr 2
  31. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części
nr 1
  32. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: