Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu części pomieszczeń w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

Numer sprawy : PN-67/23/ZS

Wartość zamówienia : powyżej 5 382.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-05-23 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-05-23 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-05-16

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu TED
  SWZ
  Załącznik nr 1 do SWZ
  Załącznik nr 2 do SWZ
  Załącznik nr 2.1. do SWZ
  Załącznik nr 3 do SWZ
  Załącznik nr 4 do SWZ
  Załącznik nr 5 do SWZ
  Załącznik nr 6 do SWZ
  Załącznik nr 7 do SWZ
  Załącznik nr 8 do SWZ
  Wyjasnienia nr 1 do SWZ
  Załacznik do Wyjasnien nr 1 do SWZ
  Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 23.05.23
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: