Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyrobów medycznych

Numer sprawy : PN-85/23/KT

Wartość zamówienia : powyżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2023-05-30 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-05-30 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2023-04-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SWZ
  3. SWZ -załacznik nr 1
  4. SWZ -załacznik nr 2.1 -2.14
  5. SWZ -załacznik nr 3
  6. SWZ -załacznik nr 4
  7. SWZ -załacznik nr 5
  8. SWZ -załacznik nr 6
  9. SWZ -załacznik nr 7
  10. SWZ -załacznik nr 8
  11. SWZ -załacznik nr 9
  12. Pytania, odpowiedzi -wyjaśnienia treści SWZ
  13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  14. Pytania, odpowiedzi- wyjaśnienia treści SWZ - sprostowanie
  15. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  16. Informacja z otwarcia ofert
  17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: