Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza tryb podstawowy art. 275 pkt 1 na:

Dostawa 3 źródeł promieniotwórczych Ir-192 do aparatu HDR Flexitron nr FT00539 wraz z wymianą, odbiorem i utylizacją zużytego źródła

Numer sprawy : TP-294/22/ZS

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2022-12-05 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-12-05 godzina : 10:00

Warszawa, dnia 2022-11-29

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu BZP
  SWZ
  Załacznik nr 1 do SWZ
  Załacznik nr 1.1. do SWZ
  Załacznik nr 2 do SWZ
  Załacznik nr 3 do SWZ
  Załacznik nr 4 do SWZ
  Załacznik nr 5 do SWZ
  Ogłoszenie o zmianie Ogloszenia
  Wyjaśnienia nr 1 do treści SWZ
  Informacja o kwocie jaka zamawiający przeznaczył na finansowanie
zamówienia
  Informacja z otwarcia ofert 05.12.22
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o wyniku postepowania BZP

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: