Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza inne usługi na:

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera konsorcjum

Numer sprawy : US-2/23/DFZ

Wartość zamówienia : nie dotyczy

Termin składania ofert do dnia : 2023-08-02 do godziny : 11:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-08-02 godzina : 11:30

Warszawa, dnia 2023-07-19

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie
  Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna
  Załącznik nr 3 - wzór umowy
  Ogłoszenie o wyborze konsorcjanta

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: