Dział Zamówień Publicznych

     

STRONA Z POSTĘPOWANIAMI PZP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE BEZ STOSOWANIA USTAWY PZP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - DO 31.12.2023r.
ROZEZNANIE RYNKU
POSTĘPOWANIA DO 27 MARCA 2019 R.

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: