Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza inne usługi na:

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera konsorcjum

Numer sprawy : US-01/23/DFZ

Wartość zamówienia : poniżej 130 000 ZŁ

Termin składania ofert do dnia : 2023-05-12 do godziny :

Termin otwarcia ofert dnia : 2023-05-12 godzina :

Warszawa, dnia 2023-05-04

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy
  Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna
  Załącznik nr 3 - Wzór Umowy Konsorcjum.pdf
  ogloszenie
  ogloszenie
  unieważnienie ogłoszenia naboru konsorcjanta-sig

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: