Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza zamówienie z wolnej ręki na:

Świadczenie usługi realizacji prac rozwojowych w Systemie Appmedica.

Numer sprawy : WR-84/23/EP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : do godziny :

Termin otwarcia ofert dnia : godzina :

Warszawa, dnia 2023-05-04

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Świadczenie usługi realizacji prac rozwojowych w Systemie Appmedica
  Ogłoszenie o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: