Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza zamówienie z wolnej ręki na:

Świadczenie usługi kontynuacji subskrypcji elektronicznej bazy czasopism i książek ClinicalKey dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej ? Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego

Numer sprawy : WR-268/22/EP

Wartość zamówienia : poniżej 215.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : do godziny :

Termin otwarcia ofert dnia : godzina :

Warszawa, dnia 2022-10-25

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Ogłoszenie o wyniku postępowania
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: