Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza inne usługi na:

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA KONSORCJUM

Numer sprawy : US-01/22/ZEIPN

Wartość zamówienia : nie dotyczy

Termin składania ofert do dnia : 2022-10-05 do godziny :

Termin otwarcia ofert dnia : 2022-10-05 godzina :

Warszawa, dnia 2022-09-21

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie nabór Konsorcjanta
  Zalacznik do ogłoszenia-Formularz zgloszeniowy
  informacja RODO
  Ogłoszenie o wyborze konsorcjanta

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: