Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza inne usługi na:

Świadczenie usług kurierskich

Numer sprawy : US-220/20/KT

Wartość zamówienia : poniżej 750.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-12-09 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-12-09 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-11-27

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załącznik nr 1 -formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 -formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik nr 3 -oświadczenie Wykonawcy
  5. Załącznik nr 4 - wykaz usług
  6. Załącznik nr 5 -wzór umowy
  7. Informacja o omyłce pisarskiej
  8. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
  9. Pytania, odpowiedzi -wyjasnienia treści SIWZ
  10. Informacja o wyniku postępowania
  11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: