Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza inne usługi na:

Usługa ochrony obiektów i mienia Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ? Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Numer sprawy : US-173/20/KT

Wartość zamówienia : powyżej 750.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-08-13 do godziny : 09:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-08-13 godzina : 09:30

Warszawa, dnia 2020-07-29

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. SIWZ -załacznik nr 1 -OPZ
  4. SIWZ -załacznik nr 1.1 do OPZ
  5. SIWZ -załacznik nr 1.2 do OPZ
  6. SIWZ -załacznik nr 1.3 do OPZ
  7. SIWZ -załacznik nr 1.4 do OPZ
  8. SIWZ -załacznik nr 2
  9. SIWZ -załacznik nr 3
  10. SIWZ -załacznik nr 4
  11. SIWZ -załacznik nr 5
  12. SIWZ -załacznik nr 6
  13. SIWZ -załacznik nr 7
  14. Pytania, odpowiedzi - wyjaśnienia tresci SIWZ
  15. SIWZ -załacznik nr 5 - obowiązujący
  16. Pytania, odpowiedzi cz. 2 - wyjaśnienia tresci SIWZ
  17. Informacja z otwarcia ofert
  18. Zawiadomienie o wyborze oferty
  19. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: