Dział Zamówień Publicznych

Strona główna

WSTECZ


Ogłoszenie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie


ogłasza inne usługi na:

Świadczenie usług prawnych

Numer sprawy : US-30/20/EK

Wartość zamówienia : poniżej 750.000 EURO

Termin składania ofert do dnia : 2020-01-29 do godziny : 10:00

Termin otwarcia ofert dnia : 2020-01-29 godzina : 10:30

Warszawa, dnia 2020-01-17

Treść ogłoszenia oraz wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.
Prawo Zamówień Publicznych znajdują się w plikach do pobrania poniżj:

Lista plików do pobrania z bieżącego postępowania przetargowego :
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz oferty
  Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - oświadczenie wykonawcy
  Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - wykaz usług
  Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - wykaz osób
  Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - wzór umowy
  Załącznik nr 3 do umowy - wzór zlecenia
  Załącznik nr 4 do umowy - wzór protokołu odbioru zlecenia
  Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - formularz oferty - wersja edytowalna
  Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - oświadczenie Wykonawcy - wersja
edytowalna
  Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - wykaz usług - wersja edytowalna
  Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - wykaz osób - wersja edytowalna
  Wyjaśnienia Ogłoszenia o zamówieniu
  Zmieniony Załacznik nr 1 do Ogłoszenia - formularz oferty
  Wybór najkorzystniejszej oferty
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kliknij na nazwę pliku aby go otworzyć i zapisać plik na włsnym dysku twardym

WSTECZ

Zamówienia Publiczne NIO-PIB Kontakt: ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa Telefon: 22 570 91 00 e-mail: